Fondsenwerving

Van jong tot 80+, van ‘gewone mens’ tot CEO ... de wens om iets bij te dragen aan een betere wereld heeft een breed en divers draagvlak. Goede doelen hebben specifieke troeven in handen om die vraag naar een zinvol engagement in te vullen.

Fondsenwervers staan voor twee grote uitdagingen:

  • het werven van nieuwe schenkers,
  • en het behouden van bestaande donateurs.

Veel fondsenwervers staan onder druk om snel resultaten te boeken. De meeste aandacht en energie gaat daarbij naar het werven van nieuwe schenkers. Te veel, stelt Roger Craver in zijn boek ‘Retention fundraising’. Hij gebruikt de metafoor van de ‘leaking bucket’: de focus ligt zo hard op het vullen van de emmer, dat men niet ziet dat hij langs alle kanten lekt. Nieuwe donateurs in, bestaande donateurs uit. Sysyphusarbeid.

Studiostraid focust op ‘retention fundraising’ en een zachte werving van nieuwe donateurs. Opdringerige face-to-face, intrusieve telemarketing en agressieve direct mails laten we aan ons voorbij gaan.

“Goede doelen moeten hun gevers niet als betaalautomaten behandelen, maar hen zien als een aanwinst voor de organisatie, mensen die het waard zijn een hechte relatie mee op te bouwen." (Roger Craver in een interview met Vakblad Fondsenwerving)

Het is onze ambitie om het DNA van een goed doel om te zetten in wervende communicatie en fondsenwerving. We zijn uiterst gevoelig voor de juiste tone-of-voice. Taal is geen bladvulling, maar een manier om gevoelens te verbeelden. Donateurs zijn voor ons helden.

We denken strategisch mee, we zetten ideeën om in boeiende copy en geven vorm aan alle mogelijke communicatie. Met meer dan 10 jaar ervaring in fondsenwerving, kunnen we al een aardig mondje meepraten.

Brandraising® voor goede doelen

Als je “branding” en “fundraising” samenvoegt krijg je “Brandraising®”: een wervende merkidentiteit die mensen aanzet tot actie en tot schenken. Dát is de doelstelling van ons Brandraising®-traject, gebaseerd op de Brandraising®-methode ontwikkeld in de VS.

Het resultaat is drieledig:

  1. Een heldere, duidelijke en consistente identiteit: logo, baseline, slogan, kernboodschappen, beeldgebruik enz.
  2. Een stijlgids die dient als richtlijn voor alle communicatie- en fondsenwervende uitingen. De stijlgids gaat dieper en breder dan een traditionele huisstijl: we hebben het niet alleen over typografie en design, maar ook over persoonlijkheid en taalgebruik.
  3. Krachtlijnen voor een wervende communicatie- en fondsenwervende strategie voor de korte- en middellange termijn (doelgroepen, kanalen enz.).

Het Brandraising-traject werkt, in aangepast vorm, ook uitstekend voor het neerzetten van de identiteit en de strategie van een actiemodel of een – terugkerend – event.

Een nieuwe specialiteit die we volop aan het ontwikkelen zijn is ‘legacy branding’: het creëren van een specifieke identiteit en communicatieaanpak voor legatenwerving.

Retention fundraising

Een mailing in de brievenbus – een fondsenwervende brief, een bedankingskaartje, een magazine - is een essentieel onderdeel van ‘retention fundraising’.

Studiostraid is een van de weinige Belgische bureaus die zich toeleggen op het uittekenen van een direct mail plan en het creëren, schrijven en vormgeven van fondsenwervende brieven en mailings.

Op het vlak van wervende digitale communicatie is e-mail de absolute nummer 1 qua return on investment. Het is een bijzonder krachtig kanaal waarmee u 'in de diepte' kunt werken. U kan op studiostraid beroep doen voor: strategie - planning - verzendplatform – implementatie van geautomatiseerde e-mailtrajecten - copy en design.

Daarnaast bedenken en ontwikkelen we ook online donatiepagina’s (voorbeeld: afrikado.be) en unieke friendraisingplatformen (voorbeeld: actie.memisa.be), doelbewust zonder tellers of streefcijfers.

Als externe partner met kennis van zaken, speuren wij met een verfrissende blik naar nieuwe mogelijkheden om donateurs en supporters te bereiken. Studiostraid bedenkt en implementeert - of upgradet reeds bestaande - acties om op een gestructureerde manier nieuwe supporters te bereiken. De focus ligt op het rendement op lange termijn.

Strategische snelanalyse

Het doel van dit traject is om op een snelle en efficiënte manier de groeimogelijkheden van de organisatie in zijn geheel of van een specifiek actiemodel af te toetsen.

  1. We analyseren de fondsenwervende belemmeringen en opportuniteiten (‘go’ versus ‘no go’)
  2. We definiëren de randvoorwaarden om de bestaande situatie te optimaliseren of een nieuwe wending te geven.
  3. We formuleren een concreet advies (mogelijkheden in combinatie met te leveren inspanningen).

 

 

Studiostraid is actief lid van Fundraisers Alliance Belgium.

Logo Fundraisers Alliance Belgium

 

Referenties

Blauwe Kruis Brugge - Birdlife International - BZIO - College of Europe - Congodorpen - Contempo - CVO VTI Brugge - De Ark Vlaanderen - Don Bosco - Femma - GiPSo - Handicap International - Licht voor de Wereld - Memisa - Niño Feliz - Mercy Ships - Mucovereniging - Onafhankelijk Leven - Oxfam Wereldwinkels - Salvatoriaanse Hulpactie - Socrowd - Solentra - Think-Pink - UNDP Brussels - UGent - testament.be - Welzijnszorg / Samen Tegen Armoede - Wereldsolidariteit - Worldbank - Zeepreventorium