Fundraising voor social profit

Is een goed doel een merk?

Bij heel wat kleinere goede doelen en socialprofitorganisaties doet de vraag 'Is een goed doel een merk?' de wenkbrauwen fronsen. Sommigen voelen al de koude rillingen over hun rug lopen. Een merk is toch iets voor een commercieel bedrijf? Dat heeft toch vooral te maken met marketing en geld verdienen?

Wij als goede doelen vinden dat we nobeler doelstellingen hebben. Wij doen onbaatzuchtig iets voor de maatschappij. Wij hoeven niet "commercieel" te zijn, integendeel.

Is dat laatste wel zo? Bewijzen we ons eigen goed doel daar een dienst mee? Het aantal (reclame)boodschappen dat we per dag op ons afgevuurd krijgen, wordt geschat op 3.000 à 6.000. Veronderstel even dat onze hersenen al die informatie objectief en rationeel zouden analyseren. We zouden gek worden. Gelukkig zijn onze hersenen zo ingesteld dat ze naar schatting 90% en meer van die boodschappen wegfilteren. Boodschappen van goede doelen worden even hard weggefilterd als de rest.

Hoe geraak je dan door die 90%-filter? Door ‘emotioneel’ te connecteren op een authentieke manier. Dat is bij uitstek het terrein van een goed doel.

Maar wat blijkt: "commerciële" bedrijven pakken dit vaak veel beter aan en gaan met de meeste aandacht lopen. Zij maken van hun merk een "brand" die een band schept en vertrouwen uitstraalt.

"Investeren in branding, wat brengt mij dat in godsnaam op?” Het antwoord is eenvoudig: héél veel. Meer nog, het wordt een kwestie van overleven en groeien. 

Simon Sinek heeft wat ons betreft voor een doorbraak gezorgd met - zoals hij het zelf omschrijft – “probably the world’s most simple idea”. Het brengt een dure marketingterm zoals “branding” terug tot de essentie. Zijn why-how-what aanpak toont hoe u dat doet. Ze kan door iedere organisatie toegepast worden, hoe groot of hoe klein ook. Het fundament van zijn aanpak is een authentieke en gedragen merkidentiteit die vertrekt vanuit de kernwaarden. Zijn Tedtalk uit 2009 is op dit ogenblik (2020)al meer dan 51 miljoen keer bekeken.

Hoe vertaal je dat concreet?

  1. Door een baseline en/of slogan die de 'why' van je organisatie in de verf zet.
  2. Door een wervende missietekst van maximum 3 zinnen.
  3. Door de ‘how’ te vertalen in het juiste taal- en beeldregister.

 

Brandraising: onze aanpak

Om te groeien moet je investeren in je merkidentiteit. Zorg ervoor dat mensen zich erin herkennen. Het zal hen veel sneller aanzetten tot actie. Dat is de kern van ons Brandraising-traject, ontwikkeld in de VS en verfijnd en aangepast aan de Belgische context. De focus ligt op de integratie tussen communicatie en fondsenwerving.

Brandraising gaat verder dan de klassieke branding: we focussen vanaf het begin op conversie. Het is ons niet te doen om een ‘mooie’ look&feel. Onze aanpak is resultaatgericht en staat in functie van het werven van supporters en giften.
 
Het resultaat is drieledig:
  1. Een doordachte communicatiestrategie voor de korte- en middellange termijn.
  2. Een merkidentiteit die 100% aansluit bij de strategie en waarbij logo, baseline, slogan, kernboodschappen enz. een consistent geheel vormen.
  3. Een stijlgids die sturing en controle geeft over alle communicatie-uitingen. De stijlgids gaat dieper en breder dan een traditionele huisstijl: we hebben het niet alleen over typografie en design, maar ook over persoonlijkheid en taalgebruik.

Interesse? Stuur me een mailtje en ik kan je online (via Teams, Skype of Zoom) meer toelichting geven.