Fundraising voor social profit

5 tips om nieuwe donateurs te werven

Nogal wat organisaties zijn op zoek naar extra middelen bij het brede publiek. Het rendement van de klassieke techniek - de fondsenwervende brief - daalt. Evenementen brengen nog wel geld in het laatje, maar vragen grote inspanningen. Hoe vind je nieuwe donateurs?

Heeft de sector zichzelf in de voet geschoten?

Door donateurs te bestoken met fondsenwervende brieven passen een aantal ngo's en toeleveranciers de tactiek van de verschroeide aarde toe. In de zoektocht naar snel gewin plukken ze niet alleen de vruchten, ze zijn volop de bomen aan het rooien. Het rendement van fondsenwervende brieven op koude bestanden daalt jaar na jaar.

Andere opvallende tendensen:

  1. Donateurs worden minder trouw: de life time cycle verkort, wat druk zet op de investeringen om nieuwe donateurs te werven.
  2. Het oude prototype van de vrijwilliger - een duizendpoot die je van alles kon vragen - sterft langzaam uit.
  3. De wereld verschuift van print naar online, maar online-fondsenwerving is vandaag nog niet rendabel. 

Hoe ga je - met al die onzekerheden - op zoek naar nieuwe donateurs?

Tip 1: Kijk om je heen

Schuim het internet af op zoek naar creatieve benaderingen van collega's. Kijk vooral richting UK en de VS, nog steeds voorlopers op het vlak van marketing en fundraising.

Als je op zoek gaat naar ideeën: open mind!

Doe een creatieve brainstorming: stel een lijst op van zoveel mogelijk technieken en acties die bij jouw organisatie zouden passen.

Betrek er ook één of twee mensen bij die weinig met de werking van je organisatie te maken hebben. Zij zorgen voor een frisse inbreng. Zoek bij voorkeur mensen met marketingervaring of ervaring in de bedrijfswereld.

Tip 2: Denk vanuit twee bewegingen

Beweging 1: van binnen naar buiten

Hoe kunnen we vanuit de organisatie zelf via de medewerkers, raad van bestuur, algemene vergadering, vrijwilligers, patiënten, donateurs enz. mensen bereiken? Hoe motiveren we hen om onze organisatie uit te dragen? Hoe maken we efficiënt gebruik van hun netwerk?

Beweging 2: van buiten naar binnen

Hoe bereiken we mensen die ons niet kennen? Welke trajecten tekenen we uit om hen warm te maken voor onze project(en)? Heb je een beperkt budget, kijk dan eerst en vooral richting digitaal: website, e-mail, social media.

Tip 3: Innoveer en experimenteer

We hebben de neiging om steeds opnieuw te kiezen voor wat in het verleden bewezen heeft te werken. En dat is best begrijpelijk. Maar wie mee wil zijn, moet regelmatig nieuwe pistes lanceren of bestaande pistes vernieuwen. Zij leggen de basis voor de toekomst. Bij heel wat succesvolle bedrijven bestaat het gros van de omzet uit producten die 5 jaar terug nog niet eens op de markt waren!

Denk concreet: zeg niet "evenement" maar vb "een kaas- en wijnavond voor sympathisanten", "ontbijtsessies voor vrijwilligers", "concert voor het ruime publiek", "flashmob in het station van Gent", "training voor bedrijven uit sector x", enz.

Evalueer vervolgens ieder punt op haalbaarheid op 1° korte termijn (het komende jaar) 2° lange termijn (vijf jaar). Nieuwe pistes hebben vaak tijd nodig om te rijpen.

Ga vooral op zoek naar acties en systemen die je kunt herhalen, uitbreiden en verfijnen.

Tip 4: Durf kiezen

Focus op één kernthema en gebruik dat consequent als opener. Pas het ijsbergprincipe toe: het topje boven water is zichtbaar, zet dat dan ook volop ik de kijker. Al de andere fantastische dingen die je organisatie doet - het grootste deel van de ijsberg die onder water zit en heel belangrijk is, maar ook complex - schept verwarring en leidt mensen in eerste instantie af.

Tip 5: Kies de juiste 'Case for Support'

Iedere vraag om steun moet aan deze 3 criteria voldoen:

  1. Een reële nood lenigen: "Jouw steun is de enige mogelijkheid om dit project te realiseren".
  2. Een belangrijk graad van urgentie bevatten: "Als het nu niet gebeurt, dan is het te laat...".
  3. De finaliteit moet de eigen organisatie overstijgen: "Je draagt bij tot een betere wereld."