Fundraising voor social profit

De Toekomst van Fondsenwerving

Een congres in Amsterdam met als titel 'De Toekomst van Fondsenwerving'. Is die toekomst dan in gevaar? En moet het dan radicaal anders zoals op het congres werd bepleit?

De sector van de fondsenwerving is volop in beweging. Een aantal fondsenwervers kijkt met argusogen naar wat er in Groot-Brittannië is gebeurd. En ze maken zich zorgen. 

Tot in 2015 groeiden de bomen van vele goede doelen er tot in de hemel. De inkomsten stegen. Opdringerigheid en agressiviteit werden standaardingrediënten van de manier van werven. Donateurs werden steeds meer herleid tot cijfertjes in een spreadsheet.

Tot de bom barstte. Trouwe donateurs haakten massaal af. De inkomsten van sommige goede doelen daalden met de helft. En het ergste van al: de publieke opinie kantte zich tegen de hele sector.

Waste Land. Een verschroeid landschap. 

Dat zal ons hier in België niet overkomen, denkt u? Dat dachten ze in 2015 aan de overkant van het kanaal ook!

Op 5 oktober 2017 kwamen zo’n 200 fondsenwervers, waaronder een tiental Belgen waarvan ik er eentje was, bijeen in Amsterdam om na te denken over de Toekomst van Fondsenwerving. Met als uitgangspunt de aanbevelingen van The Commission of the Donor Experience. Die denktank, opgericht in de nasleep van die verwoestende crisis, had datzelfde voorjaar haar aanbevelingen gepubliceerd, nog steeds te vinden op SOFII.

Een mooi verslag van de ideeën die die dag naar voren zijn gebracht, vind je op de website van De Toekomst van Fondsenwerving. Boeiende lectuur en interessant videomateriaal!

De aanbevelingen van The Commission doen mij denken aan het eerste groen dat opschiet na een bosbrand. Schuchter, maar onbedwingbaar krachtig. Ze bevestigen en versterken de visie van waaruit ik al jaren werk.

Ook nu zijn er ongetwijfeld heel wat fondsenwervers, directieleden en leden van raden van bestuur die de aanbevelingen van The Donor Experience te ‘soft’ vinden. Hen raad ik aan om de blog van Charlie Hulme te lezen.